Date/Time
Date(s) - Dec 9, 2018
10:30 am - 1:00 pm

Location
Badarikashrama

Categories

The yearly worship of Sri Sarada Devi. talk by Pravrajika Anantaprana, Vedanta Society, S.F. with bhajans by Sri Ramakrishna Sarada Devi Bhajan Mandali


Phone: (510) 278-2444
Email: badarik@pacbell.net