Date/Time
Date(s) - Mar 30, 2019
2:15 pm - 7:30 pm

Location
Community Of Infinite Spirit

Categories

2.15 PM – 4.45 PM: Saikiran Saishankar and Sainiveditha Saishankar (Vocal Duet), accompanied by Siddharth Ashokkumar on the violin, Amit Ranganthan (Mrudangam), Thalainyayiru Harish Kumar(mrudangam).

5.00 PM – 7.30 PM: Instrument Ensemble – Pallavi Mynampati (flute), Priyanka Chary (veena), Sharada Krishnan (violin), Arun Shriram (Mrudangam)


Phone: (408) 569-0860
Email: shobanasujit93@gmail.com